แผนที่ ติดต่อเรา

แผนที่ ติดต่อเรา

ที่อยู่   เลขที่ 288/16 ซ.งามวงศ์วาน 9  ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์  (+66) 2952-5500     
โทรสาร   (+66) 2952-7346 , 2952-7348
โทรศัพท์มือถือ  (+66) 83305-7679
อีเมล์  regent_n@hotmail.co.th
เฟสบุ๊ค  www.facebook.com/RegentNgamwongwan9

แผนที่ เบดบายซิตี้ สุรวงศ์ พัฒน์พงศ์

แผนที่ เบดบายซิตี้ สุรวงศ์ พัฒน์พงศ์

เกาะเกร็ด สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี
 
ใช้เวลาในการเดินทางจากโรงแรมเพียง 30 นาที


แผนที่ เบดบายซิตี้ สุรวงศ์ พัฒน์พงศ์

จุดขึ้นลงทางด่วน

ใช้เวลาในการเดินทางจากโรงแรม 10 นาที


แผนที่ เบดบายซิตี้ สุรวงศ์ พัฒน์พงศ์

ศูนย์การค้า เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย
 
ใช้เวลาในการเดินทางจากโรงแรมเพียง 20 นาที


แผนที่ เบดบายซิตี้ สุรวงศ์ พัฒน์พงศ์

กระทรวงสาธารณะสุข
 
ใช้เวลาในการเดินทางจากโรงแรมเพียง 15 นาที


แผนที่ เบดบายซิตี้ สุรวงศ์ พัฒน์พงศ์

อิมแพคเมืองทองธานี
 
ใช้เวลาในการเดินทางจากโรงแรมเพียง 25 นาที
 


แผนที่ เบดบายซิตี้ สุรวงศ์ พัฒน์พงศ์

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

ใช้เวลาในการเดินทางจากโรงแรมเพียง 30 นาที
 


แผนที่ เบดบายซิตี้ สุรวงศ์ พัฒน์พงศ์

ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

ใช้เวลาในการเดินทางจากโรงแรมเพียง 20 นาที
 


แผนที่ เบดบายซิตี้ สุรวงศ์ พัฒน์พงศ์

ท่าอากาศยานดอนเมือง

ใช้เวลาในการเดินทางจากโรงแรมเพียง 45 นาที


แผนที่ เบดบายซิตี้ สุรวงศ์ พัฒน์พงศ์

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน
 
ใช้เวลาในการเดินทางจากโรงแรมเพียง 10 นาที


แผนที่ เบดบายซิตี้ สุรวงศ์ พัฒน์พงศ์

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
 
ใช้เวลาในการเดินทางจากโรงแรมเพียง 15 นาที


แผนที่ เบดบายซิตี้ สุรวงศ์ พัฒน์พงศ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ใช้เวลาในการเดินทางจากโรงแรมเพียง 15 นาที


แผนที่ เบดบายซิตี้ สุรวงศ์ พัฒน์พงศ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ใช้เวลาในการเดินทางจากโรงแรมเพียง 30 นาที