ห้องพักและราคา

บรรยากาศ ห้องพัก

 


ซูพีเรีย (เตี่ยงคู่,เดี่ยว)

รายละเอียด
  รายวัน 1,200 บาท
  จองผ่านอินเทอร์เน็ต 800 บาท
  รายเดือน 18,900 บาท
  ประกัน 5,000 บาท
บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เคเบิ้ลทีวี

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เครื่องปรับอากาศ

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

ทีวี

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

ตู้เย็น

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เครื่องทำน้ำอุ่น

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

กระติกน้ำร้อน

ดอร์ม (พัก 4 ท่าน)

รายละเอียด
  รายวัน 1,400 บาท
  จองผ่านอินเทอร์เน็ต 900 บาท
  รายเดือน -
  ประกัน -
บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เคเบิ้ลทีวี

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เครื่องปรับอากาศ

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

ทีวี

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

ตู้เย็น

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เครื่องทำน้ำอุ่น

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

กระติกน้ำร้อน

ซูพีเรีย A (เตี่ยงคู่,เดี่ยว)

รายละเอียด
  รายวัน 1,500 บาท
  จองผ่านอินเทอร์เน็ต 800 บาท
  รายเดือน -
  ประกัน -
บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เคเบิ้ลทีวี

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เครื่องปรับอากาศ

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

ทีวี

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

ตู้เย็น

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

เครื่องทำน้ำอุ่น

บรรยากาศ ห้องดีลักซ์

กระติกน้ำร้อน